1. Composieten randelementen aquaduct Leeuwarden

  • Berichtcategorie:Nieuws

Composieten randelementen aquaduct Leeuwarden.

Aquaduct Drachtsterweg Leeuwarden: vrij baan voor auto en schip.
De stad Leeuwarden werkt aan haar bereikbaarheid. Daarvoor is het uitgebreide ‘Vrij Baan’ project opgezet. Veertig projecten in de Friese hoofdstad moeten leiden tot een beter bereikbare stad. Bijzonder is daarbij dat het niet alleen gaat om voertuigen. Het Friese gedachtengoed eigen, speelt ook het water een belangrijke rol. Een van de grotere projecten is het project ‘Drachtsterweg en omgeving’. Daarin komen weg en water samen en is er voor een unieke oplossing gekozen.

Aquaduct Van Harinxmakanaal

Dit project is gegund aan de firma Heijmans Civiel. Zij hebben een plan ontworpen waarin de weg grotendeels verdiept wordt aangelegd. Een van de waterwegen die gekruist wordt, is het Van Harinxmakanaal. De Drachtsterweg wordt onder het kanaal geleid met een aquaduct. Het aquaduct heeft 2×2 rijstroken en een ruim fiets- en wandelpad aan de westzijde. Op de plek van de huidige Drachtsterbrug wordt een sloepenroute aangelegd. Zo wordt niet alleen gedacht aan het beroepsgoederenvervoer over het water maar ook aan het toerisme.

Bijdrage Advantage Composite

Voor de afwerking van het aquaduct levert Advantage Composite composiet randelementen. Deze verfraaien niet alleen het aquaduct bij de toeritten maar leveren ook een bijdrage aan de duurzaamheid. Deze bijdrage zit in het feit dat composiet een onderhoudsarm materiaal is. Ook is de carbon footprint van composiet laag. In het project ‘Drachtsterweg’ is het aquaduct een van de opvallendste onderdelen. Aan het aquaduct wordt op dit moment nog gebouwd.