12. Faunapassage Maanschoten: een unieke plek, een uniek project

  • Berichtcategorie:Nieuws

Faunapassage Maanschoten: een unieke plek, een uniek project.

De Veluwe is een van de mooiste (natuur)gebieden van Nederland. Door zijn centrale ligging wordt het alleen ook doorsneden door een aantal belangrijke verkeersaders. Daar waar natuur en vervoer op elkaar stuiten, moeten unieke projecten zorgen voor de verbinding van de afzonderlijke natuurgebieden en het gevaar van schade op de verkeersaders verkleinen. Op de A1 tussen de afslagen Stroe en Kootwijk wordt nu de faunapassage Maanschoten gebouwd. Bijzonder is dat daarbij ook rekening moet worden gehouden met de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn. Deze loopt parallel aan de snelweg.

Oplossing

De oplossing is een ecoduct over de snelweg gecombineerd met een tunnel onder de spoorlijn door. Het ecoduct bestaat uit twee delen. De natuurbruggen worden vijftig meter breed. De tunnel onder het spoor door heeft een hoogte van vier meter en een breedte van vijftien meter. Door het project worden nieuwe gebieden voor de fauna van de Veluwe ontsloten. Het gaat daarbij om onder meer het Kootwijksche Veld, het Caitwicker Zand en het Stroesche Zand. Dieren die gebruik gaan maken van het ecoduct zijn onder meer dagvlinders, edelherten, dassen en boommarters.

Bedrijven en opdrachtgevers

Bij het complexe project zijn meerdere bedrijven en opdrachtgevers betrokken. Belangrijkste opdrachtgever is Prorail. Zij voeren de algehele regie over het project. Er wordt samengewerkt met Rijkswaterstaat, de provincie Gelderland, Staatsbosbeheer en de gemeente Barneveld. De bouw wordt gedaan door Hegeman en Mobilis. Advantage Composite BV levert en monteert voor het project de randelementen, verzorgt de engineering, sterkte- en stijfheidsberekeningen en mallenbouw. Ook voert het bedrijf de bouw en montage uit van de composiet onderdelen en achter constructie.

Hinder verkleinen

De A1 is een zeer bekende en belangrijke verkeersader. Hinder door de bouw van de faunapassage moet zo klein mogelijk blijven. Daarom worden composietonderdelen voor gemonteerd op de ligger. Het geheel zal daarna in zijn geheel worden geplaatst boven de snelweg. Tijdens de bouw draagt de achter constructie ook de veiligheidshekken en wordt hieraan een verloren betonbekisting gemonteerd. Bij elkaar vormen de composietelementen een geheel van 225 meter lang en 1,5 meter hoog. De elementen steken 2 meter uit het ecoduct.