9. Randelementen viaduct

  • Berichtcategorie:Nieuws

informatie

  1. Te Antwerpen
  2. Stadsbader was hoofdaannemer
  3. Begin 2019 opgeleverd
  4. Details:
    1. Enginering, productie en montage